Projekt ma na celu opracowanie pierwszego domowego liofilizatora żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rynku europejskiego. Oczekuje się, że produkt finalny będzie odznaczał się niską energochłonnością i wysoką nowoczesnością funkcjonalną. Wszystkie jego podzespoły, w tym pompa próżniowa, będą zainstalowane pod obudową, zaś gabaryty obudowy będą pozwalały na zainstalowanie liofilizatora w większości kuchni. Sterowanie urządzeniem możliwe będzie za pośrednictwem dotykowego panelu oraz dedykowanej aplikacji mobilnej z możliwością śledzenia parametrów procesowych. Ponadto, liofilizator będzie wyposażony w system zdalnej detekcji anomalii, którego rolą będzie bieżąca analiza poprawności działania poszczególnych systemów i podzespołów. Dla osiągnięcia założonego celu, zaplanowano przeprowadzenie prac o charakterze badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. W ramach poszczególnych etapów opracowywane, testowane i optymalizowane będą kluczowe
elementy i systemy liofilizatora domowego, w tym dedykowana, prostopadłościenna komora próżniowa, której wewnętrzna powierzchnia ścian, dla minimalizacji rozwiązania docelowego, będzie jednocześnie pułapką lodową.

FrostX planuje poddać badaniom różne materiały konstrukcyjne oraz komponenty, a także zadbać o odpowiednie wygłuszenie urządzenia. Powstały produkt projektu będzie odznaczał się innowacyjnością na skalę światową. Docelową grupę odbiorców stanowić będą użytkownicy domowi, poszukujący nowych technologii oraz doceniający niewątpliwe zalety liofilizacji związane z możliwością bezkosztowego przechowywania produktów spożywczych przez bardzo długi czas oraz ograniczeniem marnowania żywności.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr POIR. 01.01.01-00-0260/21-00 w latach 2021-2023

Wartość projektu: 2 727 809,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 102 374,97 zł

Termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2021 r.

UE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *