W 2022 roku Instytucie Technologii Żywienia na Politechnice Łódzkiej przeprowadzono badania których celem była ocena stabilności witaminy C w procesie liofilizacji. Do badań wykorzystano przecier pomidorowy ze względu na odpowiednią konsystencję oraz obecność witaminy C, a w samym badaniu porównywano trzy motody suszenia. Metodę suszenia gorącym powietrzem w temperaturze 75° Celsjusza, 105° Celsjusza, oraz liofilizację w temperaturze -35° Celsjusza.

Najlepsze efekty uzyskano w procesie liofilizacji. Porównując wszystkie trzy metody dowiadujemy się, że wraz ze wzrostem temperatury rozpad witaminy C jest coraz wyższy. Przy suszeniu w temperaturze 105° Celsjusza rozpad wyniósł 100%, co oznacza, że nie zachwały się żadne łańcuchy wit. C.
W przypadku suszenia w temperaturze 75° Celsjusza straty wynosiły 78%. Natomiast najlepszym wynikiem wykazał się proces liofilizacji, który w rzeczonym badaniu zdeklasował inne metody suszenia, straty witaminy C wyniosły tylko 4%.

Badanie to pokazuje jak duża w tym aspekcie jest dysproporcja między liofilizacją a suszeniem konwencjonalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *